oczyOczy chcą już spać. 
Ale w duszy. 
Nowe . 
I ono wcale nie chce kończyć tego dnia. 
Nowe widzi  możliwości. 
Chce więcej! 
Choć nie ma gotowych scenariuszy. 
Ale wie, gdzie ogień dogasa. 
A gdzie chce rozniecić żar. 
Wie jak chce się czuć. 
Wie też, gdzie utknęła. 
Gdzie trzeba dynamiki. 
Nie teorii. Nie wiedzy. 
Działania. Tylko sami możemy siebie podnieść. 
Dołożyć bitu. Ukierunkować. Potrząsnąć. 
Do-energetyzować. 
I zbudować.